відсадка

відсадка
отсадка - jigging - Setzen - процес гравітаційного збагачення корисних копалин, який базується на розділенні зернистого матеріалу за густиною у вертикальному пульсуючому потоці води або стисненого повітря знакоперемінної швидкості. За типом середовища розділення розрізнюють гідравлічну, пневматичну, суспензійну і В. з водоповітряною сумішшю. Висхідний потік викликає розпушення відсаджувальної постелі, низхідний - її ущільнення з поступовим формуванням на решеті шару зерен важкого продукту. При цьому постіль переміщується в поздовжньому напрямку, і в кінці шляху відбувається роздільне вивантаження важкого (нижнього) та легкого (верхнього) продуктів відсадки. При збагаченні руд корисний продукт зосереджується в нижньому шарі постелі, а пуста порода - у верхньому. При збагаченні вугілля, навпаки, концентрат зосереджується у верхньому шарі, а порода відкладається на решеті. У технол. схемах збагач. ф-к В. застосовується як осн. операція збагачення з отриманням кінцевих продуктів, так і допоміжна операція в комбінації з концентрацією на столах, магнітною сепарацією, флотацією і інш. методами збагачення.
В теоретичних дослідженнях В. визначилися два принципових напрямки: детерміністське та масово-статистичне. В основі першого - вивчення закономірностей руху окремого зерна в стиснутих умовах, другого - сукупності зерен. Перший напрям розроблений на рівні т.зв. детерміністської моделі, другий - суспензійної, енергетичної та масово-статистичної моделі (гіпотези) В. Д е т е р м і н і с т с ь к а модель В. розглядає швидкості і прискорення окремих частинок як функції їх фізичних властивостей - густини, крупності, форми і т.д. Вона включає гіпотезу початкових швидкостей та початкових прискорень і дозволяє якісно оцінити параметри процесу В., виділити фактори, що впливають на розшарування матеріалу, встановити тенденції переміщення частинок у відсаджувальній постелі. Суть с у с п е н з і й н о ї моделі полягає в тому, що відсаджувальна постіль розглядається як важка суспензія, в якій розділення матеріалу за густиною протікає за законами, чинними для важкого середовища. Е н е р г е т и ч н а гіпотеза (Ф.Майєра) - це тлумачення, згідно з яким відсаджувальна постіль є механічно нестійкою системою, що має запас потенційної енергії. При підведенні зовнішньої енергії для розпушення відсаджуваного матеріалу постіль займає більш енергетично вигідне положення, що супроводжується розшаруванням матеріалу за густиною. Основна задача м а с о в о - с т а т и с т и ч н о ї моделі - є визначення фізичних факторів та закономірностей формування відсаджувальної постелі. Основне припущення цієї гіпотези: число частинок, які виділилися у свій шар рівноваги, пропорційне числу цих же частинок в зоні розділення.
Область застосування гідравлічних В. охоплює мінеральну сировину з густиною від 1200 до 15 600 кг/м3, за різницею густини корисного компонента та пустої породи - від 300 до 13 000 кг/м3, за крупністю збагачуваного матеріалу - від 0,05 (0,074) до 250 мм. Пневматична В. придатна лише для збагачення матеріалів густиною 1200-2600 кг/м3, напр., для бурого або кам’яного вугілля з органічної (вугільної) маси не вище 1400 кг/м3. В. застосовується для збагачення руд чорних металів (зокрема, бурого залізняка, мартиту, псиломелану, манганіту, піролюзиту), розсипних руд (каситериту, вольфраміту, танталіту, ніобіту, а також титано-цирконієвих, торієвих руд, золота й платини, алмазів), корінних руд вольфраміту, каситериту. При переробці вугілля В. є одним з основних процесів гравітаційного збагачування. Розрізняють В. крупного вугілля (> 10-13 мм.), дрібного вугілля (<10-13 мм.), В. ширококласифікованого вугілля - спільне збагачення у відсаджувальній машині крупних та дрібних класів вугілля (як правило, 0,5-80 або 0,5-100 мм.), В. некласифікованого вугілля.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "відсадка" в других словарях:

  • підсадка — и, ж. 1) Дія за знач. підсадити, підсаджувати 1 4). 2) перев. мн.Підсаджені рослини. 3) Дерево для чучел тетеруків при полюванні на цих птахів …   Український тлумачний словник

  • підсадка — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

  • зерно — corn, grain *Korn 1) Окрема дрібна частинка к.к. 2) Порувата, однорідна за крупністю маса дрібних частинок (зернистий шлам) на відміну від тонкодисперсної маси мулоподібних шламів. 3) Застарілий термін, що вживається для розмежування за крупністю …   Гірничий енциклопедичний словник

  • манок — I м анок нку, ч. Статки, майно. II ман ок нка/, ч., мисл. 1) Пищик, імітуючий голос певного виду птаха або звіра. 2) Підсадка качка, гуска та ін …   Український тлумачний словник

  • беміт — бемит boehmite Böhmit мінерал класу оксидів і гідрооксидів, моногідрат алюмінію. Склад: AlO(OH). Прозорий, безбарвний. Зустрічається головним чином в екзогенних родов. бокситів. За складом ідентичний діаспору. Сингонія ромбічна. Кристалічна… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вад — wad, black ochre, bog manganese Wad спільна назва мінералів землистих сумішей гідроксидів марганцю. Здебільшого В. складається з піролюзиту і псиломелану. Хім. склад непостійний. Вміст МnО+МnО2 32 75%, H2O 10 21%. Колір від темно бурого до… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • знешламлювання — обесшламливание desliming, slime removal, sludge removal *Entschlammung ***Entschlämmung зниження вмісту шламу в оброблюваному вугіллі; видалення найбільш тонкодисперсної частини подрібнених руд (шламів) з пульпи для підвищення якості концентрату …   Гірничий енциклопедичний словник

  • дешламація — обесшламливание desliming, slime removal, sludge removal *Entschlammung ***Entschlämmung зниження вмісту шламу в оброблюваному вугіллі; видалення найбільш тонкодисперсної частини подрібнених руд (шламів) з пульпи для підвищення якості концентрату …   Гірничий енциклопедичний словник

  • кіновар — киноварь cinnabar Zinnober важливий низькотемпературний гідротермальний мінерал класу простих сульфідів. Склад: HgS. Містить 86,2% Hg і 13,8% S, домішки Se (до 1%), сліди Те. Руда ртуті. Твердість 2…2,5, густина 8…8,2. Колір червоний. Блиск… …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»